Jak zlecać?

Prześlij dokumenty do bezpłatnej wyceny.
Wyślij e-mail, faks lub skorzystaj
z naszego FORMULARZA on-line!

W ciągu 20 minut otrzymasz BEZPŁATNĄ WYCENĘ, z atrakcyjną ceną i szybkim terminem realizacji!
Wypełnij tylko formularz zlecenia
i czekaj na gotowe tłumaczenie.

Obejrzyj cennik


 

 

 


FAQ

FAQ = NZP = najczęściej zadawane pytania.

1. Na stronie atet.pl jest napisane, że oferują Państwo tłumaczenia w całej Polsce, a w zakładce kontakt widzę tylko warszawskie biuro na ul. Świętokrzyskiej?
Przy obecnych rozwiązaniach logistycznych jesteśmy w stanie bardzo szybko wysłać zamówiony przez klienta tekst za pomocą firmy kurierskiej. Jeśli chodzi o obsługę tłumaczeń ustnych, nasi pracownicy dojeżdżają do zleceniodawcy na terenie całego kraju.

2. W jakich godzinach czynne jest biuro?
Biuro czynne jest w godzinach od 8 do 18 od poniedziałku do piątku..

3. Potrzebuję pilnego tłumaczenia w weekend. Co mam zrobić?
W sytuacjach alarmowych prosimy o telefon do naszych dyżurnych:
Piotr Rybiałek: + 48 601 182 232+ 48 601 182 232
Sławomir Zając: +48 693 427 967+48 693 427 967

4. W jaki sposób rozliczane są strony?
Podstawową jednostką rozliczeniową przy zleceniach tłumaczeń zwykłych jest 1800 znaków. Natomiast przekłady przysięgłe ustawowo rozlicza się za 1125 znaków.

5. Jak samemu obliczyć liczbę znaków?
Znakiem jest każdy symbol wprowadzony do edytora tekstu (łącznie ze spacją). W typowym dokumencie Word należy kliknąć w menu „Narzędzia”, a następnie w „statystyka wyrazów”.

6. Czy stawki za stronę tłumaczenia są cenami brutto czy netto?
Stawki podane na stronie jak również przekazywane przez pracowników biura są stawkami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

7. Czy wystawiają Państwo faktury VAT?
Do każdego zlecenia wystawiamy faktury VAT.
Jest to dokument potwierdzający zgodność tłumaczenia, liczbę stron wynikowych oraz kierunek tłumaczenia. Każda faktura zawiera numer zlecenia, który w przypadku przekładów dodatkowych dokumentów lub ewentualnych reklamacji, jest znaczącym dokumentem ułatwiającym zlokalizowanie zlecenia.

8. W jaki sposób mogę zlecić Państwu tłumaczenie?
Wystarczy się z nami skontaktować:
-    za pomocą formularza na stronie głównej,
-    telefonicznie,
-    mailem,
-    używając komunikatorów: GG oraz skype.
-    można przesłać zlecenie faksem lub kurierem.
Wysłane zlecenie zostanie w ciągu 20 minut wycenione przez naszych konsultantów całkowicie za darmo!

9.Jakie mają Państwo w swojej ofercie języki obce?
Oferujemy Państwu tłumaczenia zarówno z języków europejskich jak i pozaeuropejskich, posługujących się alfabetem niełacińskim lub ideogramami.

10. W jaki sposób mogę przekazać dokumenty do wyceny, czy dokumenty  do tłumaczenia przysięgłego muszą być dostarczone osobiście?
Dokumenty do wyceny tłumaczenia można przesłać w następującej formie:

- za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.atet.pl
- drogą e-mailową (prosimy o skan dokumentów)
- faksem pod numer : + 48 (22) 826 41 45+ 48 (22) 826 41 45
- osobiście (adres: ul. Świętokrzyska 20 pok. 421, vis-a-vis Poczty Głównej)

Jeśli chodzi o dokumenty do tłumaczenia przysięgłego, najlepiej zostawić je osobiście w siedzibie biura. Jeśli dokumenty do tłumaczenia przysięgłego przesyłane są skanem, skan powinien być czytelny i kolorowy, a ewentualne pieczęcie (których na skanie nie widać) opisane. W przypadku tłumaczenia ze skanu tłumacz przysięgły ma obowiązek napisać, że przekład robiony był z kopii dokumentu.

11. Jak wygląda cały przebieg typowego zlecenia?
Po wysłaniu do nas zamówienia, konsultant w ciągu 20 minut kontaktuje się z Państwem w celu przedstawienia wyceny zlecenia. Po uzyskaniu Państwa aprobaty przystępujemy do tłumaczenia. W naszym zespole jest osoba odpowiedzialna za koordynację zlecenia pomiędzy naszymi klientami, a tłumaczami. W zależności od wyboru tempa przekładu, klient może spodziewać się przełożonego dokumentu nawet w dniu jego złożenia.

12. Kiedy mogę się spodziewać gotowego tłumaczenia?
Mamy w swojej ofercie 4 tryby tłumaczenia:
Zwykły (7 stron na dzień pracy tłumacza). Zlecenie złożone do godziny 15 jest gotowe już następnego dnia roboczego. Przy tłumaczeniach składanych po godzinie 15, termin realizacji może przesunąć się o jeden dzień.
Przyspieszony: (7-12 stron rozliczeniowych dziennie). Tłumaczenie ekspresowe wykonuje para tłumaczy, pod opieką osoby koordynującej przebieg prac oraz czuwającej nad spójnością terminologii.

Ekspres (12-15 stron rozliczeniowych dziennie). Tłumaczenie ekspresowe wykonuje kilku tłumaczy, pod opieką osoby koordynującej przebieg prac oraz czuwającej nad spójnością terminologii.
Superekspres (powyżej 15 stron przypadających na dzień oraz tłumaczenia wykonane w dniu zlecenia). Przekłady realizowane superekspresowo dzielone są na zespół tłumaczy składający się nawet z kilkunastu osób, wspieranych przez tłumacza wiodącego oraz korektorów.

13. Jakie dokumenty wchodzą w skład kompletu samochodowego?
Dokumenty samochodowe tłumaczone z j. niemieckiego i j. włoskiego traktujemy jako komplet. W skład kompletu dokumentów samochodowych wchodzi:
- brief
- dowód rejestracyjny
- umowa kupna sprzedaży (rachunek, faktura).

Pozostałe dokumenty (których nie zalicza się już do kompletu) traktujemy jako dodatkowe strony rozliczeniowe po 1125 znaków ze spacjami (wg obowiązującego cennika).

14. W spisie obsługiwanych przez Państwa branż nie ma tematyki jaka mnie interesuje!
Mimo to, prosimy o kontakt. Współpracujmy z wieloma wyspecjalizowanymi tłumaczami, a to, że danej branży nie ma w spisie, nie znaczy, że jej nie obsługujemy. Mamy ponadto liczne znajomości w sektorze tłumaczeń. Zrobimy wszystko aby pomóc Państwu w otrzymaniu wymarzonego przekładu.

15.Jakie mają Państwo typy tłumaczeń pisemnych zwykłych, nieprzysięgłych?
Tłumaczenie nieprzysięgłe dokumentów dzielimy głównie na trzy dziedziny, w zależności od specjalizacji:
- specjalistyczne: umowy, publikacje naukowe, teksty techniczne (biochemiczne, matematyczne, fizyczne, medyczne);
- zwykłe: korespondencja, CV (dokument ten może być traktowany jako półspecjalistyczny lub specjalistyczny w zależności od terminów użytych w tekście);
- podstawowe: listy, dialogi, ta grupa charakteryzuje się „prostym” językiem.

16. Czego dotyczą tłumaczenia przysięgłe, jakie są to dodatkowe formalności?
Ten rodzaj tłumaczeń polega na uwierzytelnieniu otrzymanego i przełożonego tekstu. Zostaje on także poddany dodatkowej korekcie i opatrzony imienną pieczęcią tłumacza przysięgłego- jest to gwarancja zgody z oryginałem. Oprócz podpisu jest również nr repertorium tłumacza.
Ustawowo tłumaczenia przysięgłe rozliczane są za 1125 znaków.

Przekłady przysięgłe to najczęściej są:
- akty urodzenia, zgonu, małżeństwa i ich odpisy
- umowy kupna oraz sprzedaży pojazdów i nieruchomości
- dokumenty samochodów sprowadzanych z zagranicy
- pełnomocnictwa, testamenty, pozwy, wyroki
- wpisy do rejestrów, wyciągi z rejestrów handlowych
- protokoły zgromadzenia akcjonariuszy, statuty
- faktury oraz inne dokumenty handlowe dot. obrotu

17. Jaki jest standardowy czas realizacji tłumaczenia przysięgłego?
W trybie zwykłym tłumaczenie przysięgłe (zawierające około 3-4 strony rozliczeniowe w tekście wynikowym) przekładamy w czasie 2-3 dni roboczych. Oczywiście jest możliwość przyspieszenia trybu tłumaczenia za dodatkową opłatą.

18. Czy każde tłumaczenie przechodzi dodatkową korektę?
W j. angielskim i j. niemieckim dokumenty przechodzą podstawową korektę w cenie usługi tłumaczenia.
- Podstawowa korekta dla tekstów nie przeznaczonych do publikacji (tj. wewnętrzne materiały firmowe, teksty prawnicze, dokumenty techniczne i inne) jest realizowana poprzez sczytanie tekstu.
- Natomiast materiały przeznaczone do publikacji (teksty marketingowe, reklamowe, prezentacje, wydania naukowe i inne) mogą zostać poddane dodatkowej korekcie, uzupełnionej o redakcję stylistyczną). Jeśli Klient decyduje się na ten ostatni rodzaj, wówczas ponosi dodatkowy koszt w wysokości 20% wartości podstawowego zlecenia.

19. Czym jest uwierzytelnienie dokumentów?
Jest to potwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem, polega na umieszczeniu na każdej stronie kserokopii zapisu o treści „za zgodność z oryginałem” (lub przystawienie pieczęci tłumacza przysięgłego) oraz na opatrzeniu kserokopii czytelnym podpisem osoby uwierzytelniającej.
Uwierzytelnienia dokumentów dokonujemy w przypadku, gdy  Klient przyniesie tłumaczenie danego dokumentu, jednak musi on być w formie edytowalnej, a tłumacz przysięgły je zaakceptuje.
* stawka za uwierzytelnienie dokumentu to 50% wartości tłumaczenia.

20. Czym się różni tłumaczenie ustne konsekutywne od symultanicznego?
- symultaniczne (tzw. kabinowe) - tłumacz na bieżąco przekłada słowa mówcy a klienci korzystają z dobrodziejstw techniki – mają na uszach słuchawki – dzięki czemu odbierają słowa w czasie rzeczywistym. Tego rodzaju przekłady wymagają od tłumacza perfekcji w każdym calu; świetnej znajomości języka, słownictwa oraz refleksu i doświadczenia.
- konsekutywne - tłumacz notuje fragmenty przemówienia, by następnie je zreferować słuchaczom. Przekładane bloki wystąpienia nie są przeważnie dłuższe niż 10-15 minut.
- szeptanka - odmiana tłumaczenia konsekutywnego. Tłumacz znajdujący się pobliżu osoby przekłada zniżonym głosem wypowiedzi innych uczestników spotkania.


21. Z jakim wyprzedzeniem trzeba zarezerwować tłumacza ustnego?
W celu zachowania wysokiej jakości tłumaczenia ustnego należy kontaktować się z naszym biurem najlepiej do 3 dni roboczych przed planowanym spotkaniem. Pozwoli to tłumaczowi na odpowiednie zapoznanie się z materiałami, prezentacjami, tematyką spotkania i pozwoli na odpowiednie przygotowanie do zlecenia.

W sytuacjach awaryjnych postaramy się Państwu zapewnić tłumacza ustnego nawet na ten sam dzień, wymaga to indywidualnych ustaleń z pracownikiem biura.

22. Czy jest możliwość podpisania umowy o stałej współpracy?
Oczywiście, w razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z pracownikami biura pod numerem telefonu: + 48 (22) 826 22 32+ 48 (22) 826 22 32 lub + 48 (22) 624 35 67+ 48 (22) 624 35 67.

23. Jak mogę dokonać płatności i jaki jest jej termin?
Biuro Tłumaczeń ATET wystawia zleceniodawcy rachunek. Płatności można dokonać albo w siedzibie biura albo przelewem. Termin płatności mija w siódmym dniu po dniu wystawienia rachunku.