Tłumaczenia filmów oraz materiałów audio

W ATET Translations wykonujemy tłumaczenia nagrań audio oraz filmów. Wśród przykładowych materiałów audiowizualnych można wymienić przekłady audiobooków i nagrań, takich jak filmy amatorskie, prezentacje, zapisy wideo ze szkoleń czy konferencji. 

Usługi związane z tłumaczeniem tekstu z nagrania świadczymy zarówno z języków obcych na język polski (na przykład tłumaczenie nagrania z angielskiego na polski), jak i na wiele języków obcych, łącznie z dostosowaniem treści (lokalizacją) do potrzeb zagranicznych odbiorców. W ramach oferty tego rodzaju zajmujemy się także przygotowaniem synchronizacji przetłumaczonych napisów bądź nagraniem studyjnej wersji dźwiękowej z udziałem profesjonalnych lektorów.

Jak wygląda tłumaczenie z nagrania?

Doskonale wiemy, jak ważne jest każde słowo czy niedokończone nawet zdanie zarejestrowane na nagraniu audio lub wideo. Dlatego każde tłumaczenie słowa mówionego rozpoczynamy zawsze od wykonania dokładnej transkrypcji zawierającej 100% wypowiedzianej treści. 

Tłumacz nagrań musi w takiej sytuacji podejść do realizacji przekładu zupełnie inaczej, niż w przypadku tłumaczeń pisemnych. Przede wszystkim powinna wyróżniać go duża doza cierpliwości i nastawienie na żmudną pracę tłumaczeniową nad treścią nagrania. Wielokrotnie nasi tłumacze tekstów z nagrań audio i wideo wykorzystują narzędzia pozwalające zwolnić tempo odtwarzania nagrania, a także „oczyścić” ścieżkę dźwiękową w celu wychwycenia zakłóconych fragmentów wypowiedzi. W odróżnieniu od filmów reżyserskich, nagrania stanowią bowiem często formę „amatorską”, wykonywaną na żywo – są naturalne i rejestrują treści, które nie zostały wcześniej zaplanowane w scenariuszu.

Dopiero po zakończeniu tego etapu, w zależności od charakteru projektu, surowa transkrypcja zostaje wygładzona, usuwane są z niej przerywniki, potakiwania czy chrząknięcia. Tak przygotowana treść, stanowiąca dosłowny zapis wypowiedzi ujętej na nagraniu, poddawana jest następnie tłumaczeniu zasadniczemu. W przypadku marketingu międzykulturowego przekład z nagrania stanowi bazę do analizy i opracowania treści dostosowanych do realiów kulturowych specyficznych dla docelowej grupy odbiorców. Tłumaczenie tekstu z nagrań łączy zatem w sobie kilka dziedzin, w tym tłumaczenia audiowizualne i korekty native speakerów z tłumaczeniami pisemnymi.

Przykład realizacji tłumaczenia z nagrania w ramach oferty naszego biura:

Jednym z najciekawszych projektów zrealizowanych przez nasze biuro było przygotowanie tłumaczenia filmu z walki bokserskiej o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej, dokonanego z języka angielskiego na język polski. 

Ze względu na emocje i rangę wydarzenia, komentator sportowy wykrzykiwał nawet do 300 słów na minutę, wielokrotnie przerywając wypowiedzi w pół słowa, by dotrzymać kroku rozwojowi sytuacji na ringu. Ostatecznie, w ciągu kilku minut walki, z ust komentatorów padło kilka tysięcy słów, co przełożyło się na 11 stron tekstu tłumaczenia całego nagrania!

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!