Tłumaczenia przysięgłe

Oferujemy tłumaczenia przysięgłe z każdego języka posługującego się alfabetem łacińskim na język polski i odwrotnie. Ustawowo ten rodzaj przekładu rozliczamy za 1125 znaków ze spacjami.


Najczęściej tłumaczymy:

- akty urodzenia, zgonu, małżeństwa i ich odpisy
- umowy kupna oraz sprzedaży pojazdów i nieruchomości
- dokumenty samochodów sprowadzanych z zagranicy
- pełnomocnictwa, testamenty, pozwy, wyroki sądowe
- wpisy do rejestrów, wyciągi z rejestrów handlowych
- protokoły zgromadzenia akcjonariuszy, statuty
- faktury oraz inne dokumenty handlowe
- przesłuchania świadków danego zdarzenia
- rozmowy ze świata polityki oraz ceremonii np. ślubnych

Ten rodzaj tłumaczeń polega na uwierzytelnieniu otrzymanego i przełożonego tekstu. Zostaje on także poddany dodatkowej korekcie i opatrzony imienną pieczęcią tłumacza przysięgłego.
Jest to gwarancja zgody z oryginałem.

Zapewniamy naszym klientom klauzulę poufności!
Oferujemy szybkie terminy realizacji (ekspres / super ekspres) a także bezpłatną wycenę nadesłanych tekstów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Formularz wyceny tłumaczenia

(rodzaj dokumentu, liczba stron, język tłumaczenia, termin realizacji)

Prosimy o podanie informacji dotyczących tłumaczenia. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w ciągu 20 minut.

Przypominamy, że nasze biuro jest czynne od godziny 8 do 18 od poniedziałku do piątku.
Poza godzinami pracy biura oraz w soboty i święta prosimy o kontakt telefoniczny (0 601 18 22 32
).

Ciekawostki związane z tłumaczeniami przysięgłymi

Aby zostać tłumaczem, oprócz wyjątkowych zdolności językowych trzeba mieć szereg innych cech, jak dobra pamięć, dokładność, czy zdolność natychmiastowej koncentracji. Nie ma wymogu skończenia szkół językowych, życie i tak zweryfikuje wiedzę i zawodową uczciwość. Studia filologiczne oraz lingwistyczne dają tłumaczowi potrzebne informacje, jednak sama praca wymaga szeregu innych kompetencji, które przychodzą z czasem.

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, specjalizuje się w zleceniach wymagających potwierdzenia zgodności danego dokumentu z oryginałem. Jego atrybutem jest okrągła pieczęć, którą sygnuje przekłady.

Praca jako tłumacz przysięgły wydaje się lekka, łatwa i przyjemna. Ot, typowo biurowe czynności, klikanie na klawiaturze i przybijanie stempelka. Nic bardziej mylnego.

Aby otrzymać wymarzoną pieczęć i uprawnienia do podpisywania się jako tłumacz przysięgły, adept musi zdać państwowy egzamin. Przygotowuje się do niego poprzez kursy i studia podyplomowe.

Kursy pozwalają poznać metodologię pracy jako tłumacz przysięgły. „Studenci” szlifują terminy ekonomiczne i prawne. To z ich znajomości będą odpytani na egzaminie. Kursy to także zajęcia praktyczne, na których weryfikuje się teorię. Szkolenie kończy się podsumowaniem i otrzymaniem wyników – jest to cenna wskazówka dla przyszłego tłumacza przysięgłego, informacja nad czym musi popracować. Daje też realną ocenę jego możliwości.

Studia podyplomowe to idealne miejsce aby przećwiczyć tłumaczenia przysięgłe różnych dokumentów, aktów urodzenia, czy CV. To także możliwość doskonalenia ustnych tłumaczeń przysięgłych: odczytów wyroków, przesłuchań świadków zdarzeń, etc.

Sam egzamin składa się z 2 etapów: z egzaminu pisemnego (4 h) i ustnego (do 30 min.).
Po zgłoszeniu na egzamin, przyszły tłumacz przysięgły czeka na list z Ministerstwa Sprawiedliwości z informacjami o przebiegu oraz cenniku. Egzamin na tłumacza przysięgłego zdaje się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.

Tłumaczenie przysięgłe zostaje opatrzone pieczęcią imienną tłumacza wydaną mu na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Mennicę Państwową. Uwierzytelniony dokument zawiera też jego imienne oświadczenie o zgodności przekładu z oryginałem. Stemplem stwierdza prawdziwość przekładu, a konsekwencje nieścisłości, czy błędów sprawiają, że tłumaczenia przysięgłe są naprawdę sumiennie sprawdzane. Na tłumaczu przysięgłym ciąży odpowiedzialność karna i zawodowa, za najmniejsze uchybienie przewidziane są wysokie kary dyscyplinarne. Obligatoryjne jest też prowadzenie sumiennego rejestru dokonanych tłumaczeń przysięgłych.

Przebieg pracy, uprawnienia oraz niektóre stawki za wykonanie tłumaczenia ustalają wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. “O zawodzie tłumacza przysięgłego” (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) określa sposób w jaki mają być przeprowadzane tłumaczenia przysięgłe; ich format, czy metoda przekładu. Zobowiązuje ona też tłumacza do prowadzenia rejestru wykonanych zleceń uwierzytelnionych, którym musi nadawać unikalny numer repertorium. Co więcej, z góry ustalony jest kształt pieczęci imiennej tłumacza przysięgłego, odległość pomiędzy tekstem a pieczęcią, podpisem, a także rodzaj i faktura papieru na jakim jest wydrukowane tłumaczenie. Dokument, z którego dokonuje się tłumaczenia przysięgłego, musi być oryginalny. W razie dokonywania przekładu ze skanu, czy faksu, tłumacz jest zobowiązany do stosownej adnotacji. Także kolor tuszu pieczęci nie jest bez znaczenia, zwyczajowo powinien być inny niż kolor czcionki tekstu. Przeważnie tłumacze przysięgli używają czerwonej barwy.

Stawki dla tłumaczy przysięgłych są kształtowane przez rynek, oprócz usług wykonywanych dla organów państwowych. Dla określonych podmiotów, jak sąd, policja, czy administracja publiczna Ustawa przewiduje „sztywny cennik” za tłumaczenia uwierzytelnione. Co więcej, tłumacz wezwany z urzędu do stawienia się i dokonania tłumaczenia przysięgłego, nie może odmówić. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, jak śmierć bliskiej osoby, czy choroba potwierdzona dokumentem lekarskim może zwolnić z tego obowiązku. Zdarzają się przypadki, kiedy tłumacz przysięgły musi w nocy o północy jechać na komisariat policji aby pomóc np. okradzionemu obcokrajowcowi porozumieć się ze służbami mundurowymi.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami. Co więcej, zarówno kilka zdań, jak i 1124 znaki będą liczone jako 1 strona. Zaś 1127 znaków będzie kalkulkowane jako dwie strony.

Tłumacz przysięgły musi perfekcyjnie znać terminologię branżową, głównie ekonomiczną i prawniczą. Oczekuje się od niego stalowych nerwów, ponieważ niełatwo jest tłumaczyć przesłuchania np. uczestników wypadku, osób podejrzanych, czy morderców. Są jednak też i sympatyczne strony tego zawodu, jak chociażby tłumaczenie ceremonii ślubu, czy finalizacja adopcji.

***
Tłumaczenie przysięgłe to ogromna odpowiedzialność, ale i swego rodzaju nobilitacja. To żmudne, powtarzalne, wielogodzinne tłumaczenia oraz piękne ceremonie i wdzięczność klientów.
Okrągła pieczątka to prestiż branżowy, a blaski i cienie pracy w zawodzie się równoważą – przysięgają... tłumacze przysięgli!