Zamówienia publiczne
inteligentne drukowanie

Zamówienia publiczne

ATET Translations dostarcza swoim klientom tłumaczeń dokumentów związanych z obsługą zamówień publicznych. Nasze usługi świadczymy precyzyjnie i zgodnie z restrykcyjnymi wymogami certyfikatu ISO 17100 i z uwzględnieniem specyfiki języka zamówień publicznychoraz branży, której dotyczy postępowanie. Nasze biuro wykonuje także uwierzytelnienia tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego, zarówno na język polski jak i liczne języki obce, takie jak angielski, niemiecki, francuski, włoski czy hiszpański.

Zarówno spółki zagraniczne stające do przetargów w Polsce jak i polskie firmy oraz międzynarodowe konsorcja biorące udział w przetargach zagranicznych wymagają tłumaczenia zapytań przetargowych celem zapoznania się z warunkami danego przetargu i podjęcia decyzji co do dalszego w nim udziału. Ze względu na terminy wiążące oferentów, tłumaczenia z zakresu zamówień publicznych (szczególnie SIWZ a także oferty z załącznikami czy pytania oraz protesty) są dla naszych klientów pilne – realizujemy je więc, mimo ich ogromnej objetości, niemal z dnia na dzień w trybie ekspresowym.

Obok tłumaczy specjalizujących się w tematyce zamówień publicznych, nasz zespół składa się także z tłumaczy o szerokich kompetencjach z zakresu przekładów technicznych oraz weryfikatorów odpowiedzialnych za kontrolę jakości, dzięki czemu tłumaczenia z zakresu zamówień publicznych wykonywane w naszym biurze są poprawne pod względem merytorycznym oraz formalnym.

Przykładowa realizacja naszego biura:

Dla naszego wieloletniego klienta, w ciągu 10 dni roboczych przygotowaliśmy tłumaczenie SiWZ dotyczącego rozwiązań związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Dokumentacja miała przeszło 2000 stron rozliczeniowych, a nad jej tłumaczeniem na język angielski oraz weryfikacją pracował zespół 17 tłumaczy i weryfikatorów. Podczas realizacji projektu członkowie zespołu wymienili ze sobą przeszło 200 wiadomości!

Popularne w kategorii Zamówienia Publiczne

Oferty Umowy o udzielenie zamówienia publicznego Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SiWZ) Korespondencja przetargowa (pytania, protesty) Gwarancje bankowe Kosztorysy Atesty Certyfikaty Specyfikacje techniczne