Pisma i wezwania
inteligentne drukowanie

Pisma i wezwania

Tłumaczenia z zakresu prawa są jedymi z najczęściej pojawiających się w naszym biurze – głównie dzięki jakości i terminowości naszych usług, którymi przekonujemy do siebie kolejnych stałych klientów. Rozumiemy jak wiele zależy od tłumaczeń które wykonujemy, dlatego w naszym biurze pracują nad nimi wyłącznie tłumacze oraz weryfikatorzy z udokumentowanym wykształceniem oraz doświadczeniem w wykonywaniu przekładów z dziedziny prawa, a wszystkie tłumaczenia realizowane zgodnie z normą ISO 17100 poddawane są dwuetapowej kontroli jakości.

Obok tłumaczy specjalizujących się w tematyce prawnej, współpracujemy także z gronem tłumaczy przysięgłych zatwierdzonych wpisem na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Odpowiadają oni za wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych oraz potwierdzanie zgodności treści wykonanego tłumaczenia z wersją oryginalną, nadając w ten sposób przekładom moc prawną równą tej oryginalnych dokumentów.

W codziennej pracy tłumacze ATET Translations specjalizujący się w przekładach prawnych posiłkują się odpowiednimi słownikami, kodeksami, interpretacjami, ustawami i aktami prawnymi Unii Europejskiej oraz indywidualnych państw. Gwarantuje to poprawność tłumaczeń w zakresie terminologii prawnej, niezbędnej aby przetłumaczone dokumenty były wolne od niedokładności i pełniły swoją funkcję równie skutecznie jak ich wersje oryginalne.

Przykładowa realizacja naszego biura:

Od 13 lat Na potrzeby przeszło 200 kancelarii tłumaczymy bieżącą korespondencję, pisma i wezwania w kilkudziesięciu parach językowych, obejmujących między innymi polski, angielski, niemiecki, duński, portugalski, włoski, hiszpański oraz wiele innych języków. W tym czasie wykonaliśmy przeszło 4,5 tysiąca stron tłumaczeń, pism z zakresu prawa, głównie tłumaczeń przysięgłych. Dbamy o bezpieczeństwo danych oraz poufność – ze wszystkimi klientami mamy podpisane stosowne umowy poufności (NDA – Non Disclosure Agreement).

Popularne w kategorii Pisma i Wezwania

Wyroki sądowe Wezwania do zapłaty Postępowania egzekucyjne