Systemy Parkingowe
inteligentne drukowanie

Systemy Parkingowe

W dobie szybko powiększających się miast i rosnącej liczbie samochodów, niezbędne staje się kierowanie ich ruchem i optymalizacja istniejącej infrastruktury. Służą systemy informacji parkingowej (SINP). Tego typu aplikacje pobierają informacje z systemów sterowania ruchem oraz z parkingów i określają liczbę dostępnych miejsc i ich lokalizację, kierując następnie komunikat do tablic informacyjnych. Dzięki temu oszczędność czasu spędzonego na szukaniu miejsca parkingowego sięga nawet do 50%. Bez tej oszczędności czas poświęcony na wyszukiwanie takiego miejsca może zajmować od 8% do nawet 74% czasu każdej miejskiej podróży.

Z tego też powodu coraz więcej miast i prywatnych właścicieli inwestuje w systemy informacji parkingowej, aby znacznie usprawnić korzystanie z parkingów i tym samym zadbać o komfort i interesy ich użytkowników, przepustowość oraz o stan infrastruktury parkingowej.

Aplikacje i systemy monitoringu nie zawsze są dostępne w języku, w którym będą docelowo używane – a te, które zostały już przetłumaczone, nie zawsze są kompatybilne z innymi systemami funkcjonującymi w infrastrukturze danego miasta czy obiektu, np. systemami monitorowania i sterowania ruchu. Konieczne jest też przygotowanie za każdym razem dokumentacji i instrukcji w języku docelowym.

Oprogramowanie wykorzystywane do monitoringu parkingowego opiera się o narzędzia statystyczne i diagnostyczne, narzędzia weryfikujące wiarygodność danych, przesyłania ich do i z urządzeń terenowych lub sieci teleinformatycznych oraz do raportowania i interpretacji danych. Do ich przetłumaczenia konieczna jest wiedza na temat tych dziedzin i sprawne poruszanie się po nich – dlatego każdy przetłumaczony przez nas program zostaje poddany konsultacji ze specjalistą z danej dziedziny, aby wszystkie zawarte w nim dane zgadzały się z danymi źródłowymi.