Tłumaczenia w dziedzinie nauk humanistycznych

Na co dzień tłumaczymy prace naukowe oraz badawcze. Ze względu na przyjęte w różnych krajach standardy, oprócz absolutnej precyzji tłumaczenia oczekuje się od takich prac stosowania konkretnych określeń i całych zwrotów zwyczajowo obecnych w tego typu tekstach. Proces tłumaczenia – niezależnie od tego, czy praca dotyczy psychologii, socjologii, ekonomii, geografii czy też innej dziedziny nauki – składa się z podobnych, zasadniczych etapów gwarantujących otrzymanie poziomu niezbędnego, aby praca została przyjęta do publikacji i dzięki czytelności oraz przystępności uzyskała najlepszy indeks Hirscha (wskaźnik h), odzwierciedlający dystrybucję cytowań publikacji określonego naukowca i liczbę jego najlepszych publikacji, niezależnie od języka. Po analizie oryginalnego materiału oraz zidentyfikowaniu występującej w nim terminologii – pojęć specjalistycznych, które ze względu na innowacyjny charakter badań często nie występują jeszcze nawet w branżowych słownikach, kolejnym etapem jest samo przygotowanie tłumaczenia.

Tutaj największy nacisk kładziony jest na maksymalnie wierne oddanie wszystkich szczegółów treści, przy jednoczesnym zachowaniu spójności terminologicznej i utrzymaniu stylu charakterystycznego dla tego rodzaju tekstów. Po ukończeniu tłumaczenia jego treść wraz z wersją oryginalną trafia do redakcji – jest to etap, na którym drugi tłumacz, również posiadający znajomość dziedziny, której dotyczy praca, sprawdza zgodność tłumaczenia z oryginałem zdanie po zdaniu. Redakcja taka ma dwa zasadnicze cele – weryfikację kompletności tłumaczenia i jego poprawności, oraz jego wygładzenie stylistyczne, aby poprawić jego płynność. W zależności od wymagań klienta, czy też wydawcy, który określa standardy publikacji, ostatnim etapem pracy biura tłumaczeń może być korekta wykonana przez native speakera, czyli rodzimego użytkownika języka docelowego, która skupia się jedynie na naturalizacji językowej, czyli poprawie walorów przetłumaczonego tekstu, aby utracił wszelkie ślady wskazujące na to, że został przełożony z innego języka, pozostawiając nienaruszoną warstwę merytoryczną.

Przykłady doświadczenia naszego biura:

Dla jednego z naszych klientów wykonywaliśmy tłumaczenie pracy naukowej z dziedziny socjologii. Było to zlecenie nietypowe, ponieważ tylko część otrzymanego przez nas materiału powstała w języku polskim – miejscami praca zawierała fragmenty opracowane przez pozostałych współautorów, dla których angielski był językiem obcym. Zadaniem naszego biura było więc nie tylko wykonanie tłumaczenia spełniającego surowe wymogi, ale także uspójnienie terminologii pomiędzy wszystkimi trzema częściami, a także dokonanie korekty treści które powstały w języku angielskim. W trakcie realizacji projektu, oprócz gotowego tłumaczenia powstał również glosariusz, który zapewne posłuży klientowi podczas kolejnych prac.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!