Tłumaczenia z zakresu prawa

Tłumaczenia prawne to jedna z najciekawszych i najpopularniejszych dziedzin związanych z naszą codzienną pracą – mamy w niej bogate doświadczenie! Profesjonalne tłumaczenia tekstów prawniczych, dokonywanie przekładów aktów prawnych i podobne zlecenia realizujemy zawsze z zachowaniem terminologii prawniczej i z poszanowaniem formy prawnej dokumentu.

Nasi tłumacze i korektorzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu języka prawniczego oraz języka prawnego, dbają o to, aby w tłumaczonych dokumentach wszystko zgadzało się co do kropki – rozumiemy, że od jakości naszej pracy zależy nierzadko przyszłość naszych Klientów. Tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu prawa traktujemy zawsze z należytą powagą i starannością.

Tłumaczenia tekstów prawniczych i tłumaczenia dokumentów prawnych

Nasze biuro tłumaczeń świadczy obsługę taką, jak zwykłe, pisemne tłumaczenia tekstów prawniczych (są to teksty pisane językiem prawniczym, czyli pewnego rodzaju oficjalnym żargonem językowym). W tej kategorii mieszczą się:

  • tłumaczenia dokumentów prawniczych na użytek wewnętrzny,
  • przekład tekstów naukowych związanych z tematyką prawniczą,
  • tłumaczenia artykułów,
  • analizy i sprawozdania prawnicze.

Tłumaczenia prawnicze wykonujemy na podstawie przedstawionego nam tekstu źródłowego – najczęściej z języka angielskiego. Zapewniamy także pomoc tłumacza w przypadku innych języków obcych.

W ramach naszej oferty tłumaczymy również dokumenty pisane językiem prawa. Przekłady w zakresie tekstów prawnych dotyczą dokumentacji takiej, jak akty prawne, ustawy, uchwały miejscowe i podobnego rodzaju treści. Tłumaczenia prawne odnoszą się zatem do tekstów źródłowych oficjalnych, sporządzonych językiem prawa w sposób sformalizowany. W tłumaczeniach dokumentów prawnych istotne jest zatem zachowanie ścisłego, technicznego charakteru wypowiedzi – w przypadku przekładu prawniczego styl pozostaje nieco mniej formalny.

Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) z zakresu prawa

Prawne tłumaczenia wykonywane przez tłumacza przysięgłego, w języku potocznym określane jako tłumaczenia przysięgłe, realizowane są z zachowaniem wszystkich formalności odnoszących się do wykonywania zawodu tłumacza dysponującego określonymi uprawnieniami. 

Tłumaczenia prawne uwierzytelnione będą stanowiły przekład tekstów prawnych wymagających poświadczenia o charakterze urzędowym. Tak wykonane muszą zachować te same właściwości, co oryginalna treść, a poprzez uwierzytelnienie zyskują tę samą moc prawną, co dokument źródłowy. W razie takiej potrzeby uwierzytelniamy także już wykonane tłumaczenia prawne (weryfikując wcześniej język przepisów prawnych i jego poprawne zastosowanie w przekładzie) – czynności tłumacza przysięgłego zostają potwierdzone podpisem i pieczęcią.

Oferta ustnych tłumaczy prawniczych

Wykonujemy nie tylko tłumaczenia pisemne z zakresu prawa! Klienci biura ATET mogą skorzystać również z oferty tłumaczeń ustnych (także tłumaczeń ustnych poświadczonych), prowadzonych przez tłumaczy języka obcego z ogromnym doświadczeniem. 

Oferta w przypadku tłumaczenia prawnego każdego rodzaju zawsze zostaje dostosowana indywidualnie i zgodnie ze specyfiką tłumaczeń prawniczych.

Wybierz interesujący Cię rodzaj tłumaczenia w kategorii prawo: