Przekład korespondencji procesowej

W ATET Translations regularnie wykonujemy tłumaczenia korespondencji procesowej, tłumaczenia dokumentów sądowych oraz wszelkich materiałów pomocniczych wykorzystywanych podczas postępowań karnych i cywilnych przed sądami w kraju, a także za granicą. 

Doskonale wiemy, jak ważne jest dotrzymywanie terminów w postępowaniach sądowych oraz jak wiele zależy właśnie od jakości i terminowości wykonywanych przez nas tłumaczeń. Dlatego właśnie wszystkie projekty tłumaczenia dokumentów sądowych są ściśle monitorowane nie tylko pod względem jakości, ale także właściwego postępu prac.

Tłumaczenia dokumentów sądowych

Obok tłumaczy specjalizujących się w tematyce prawnej i dotyczącej pism sądowych, współpracujemy także z gronem tłumaczy przysięgłych, odpowiadających za wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych oraz potwierdzanie zgodności treści wykonanego tłumaczenia z wersją źródłową. Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione) zostaje poświadczone stosowną pieczęcią tłumacza oraz jego osobistym podpisem.

W przypadku postępowań procesowych istotny jest także czas – doręczenie oskarżonemu aktu oskarżenia czy kwestia doręczenia pozwanemu pozwu regulowane są ściśle przepisami. Ewentualne wykonanie tłumaczenia tego rodzaju musi zatem zostać zrealizowane w określonym terminie, by wręczyć pisma sądowe osobie do tego upoważnionej bez przekroczenia urzędowego terminu.

Doręczenie odpisu pozwu (także w przypadku doręczenia zagranicznego) w ustalonym terminie to tylko jedna strona medalu. Drugą tworzy prawidłowy przekład, który musi być nie tylko zrozumiały dla adresata czy organów administracyjnych (na przykład dla prezesa sądu), ale i precyzyjnie oddający formę i treść oryginału. Nasi specjaliści zajmują się ponadto, na przykład w sprawach cywilnych, tłumaczeniem materiałów dowodowych czy innych dokumentów, jeśli sąd czy pełnomocnicy procesowi nie posługują się językiem polskim lub też na potrzeby polskojęzycznych odbiorców.

Wykonanie tłumaczenia pisma procesowego tłumacze ATET Translations podpierają niezbędnymi materiałami naukowymi, kodeksami: karnym czy cywilnym, kodeksami postępowania karnego oraz postępowania cywilnego, interpretacjami, a nawet odnoszą się do już wydanego wyroku sądu w podobnej sprawie, by ostatecznie ustalić prawidłowość wykonanego przekładu.

Doświadczenie w tłumaczeniu pism procesowych

Dla jednego z naszych Klientów, w zaledwie 2 dni robocze przygotowaliśmy tłumaczenie nieedytowalnych zrzutów z ekranu telefonu oraz korespondencji elektronicznej o łącznej objętości przeszło 150 stron rozliczeniowych. Tłumaczenia te zostały następnie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego, aby mogły zostać dopuszczone jako materiał dowodowy. Ze względu na krótki termin projektu nasz zespół tłumaczy pracował przy jego realizacji niemal 24 godziny na dobę.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!