Tłumaczenia dokumentacji patentowej

W ATET Translations dla naszych Klientów indywidualnych oraz rzeczników patentowych wykonujemy tłumaczenia dokumentów patentowych – zarówno wniosków mających na celu pozyskanie praw ochronnych dla patentu, jak i ich walidacji czy odmów. Ze względu na to, że są to zazwyczaj dokumenty ze zbiegu dwóch dziedzin, czyli prawa oraz techniki, przy realizacji tego typu projektów pracują równocześnie tłumacze o tych konkretnych specjalizacjach.

Tłumaczenia opisów patentowych

Dokonywanie zgłoszeń patentowych wymaga zachowania szczególnego rodzaju formalności technicznych. Usługi tłumaczenia patentów muszą tę specyfikę zachować, by określony urząd patentowy otrzymał komplet poprawnych dokumentów w języku docelowym tak, by można było wykorzystać je do realizacji procedury patentowej. 

Rozumiemy specyfikę formułowania patentów, wiemy że celem podmiotów składających wnioski jest maksymalne rozszerzenie zastosowania wniosku patentowego zarówno w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej (EUP). Jednocześnie należy przestrzegać zasady, by ujawnieniu uległa jak najmniejsza liczba konkretów czy szczegółów zastrzeganego rozwiązania. Tylko dzięki takiej przezorności można utrudnić potencjalnym konkurentom korzystanie z pomysłów przedstawianych w ramach opisów zgłoszeń wynalazków. Z myślą o uhonorowaniu innowacji naszych Klientów oferujemy:

  • tłumaczenia dokumentacji dodatkowej, jakiej wymagać może proces patentowy,
  • przekład opisu patentowego (tłumaczenie opisu wynalazku),
  • kompletne tłumaczenia zgłoszenia patentowego,
  • tłumaczenie techniczne, jeśli wzór użytkowy został opisany słownie,
  • translację opisów wzorów przemysłowych.

Profesjonalne tłumaczenia dokumentacji patentowej nie należą do prostych – w takiej sytuacji tłumacz (lub zespół tłumaczy) specjalizuje się w tłumaczenia patentowych wyłącznie z jednej lub dwóch pokrewnych dziedzin. Gwarantuje to odpowiednie zrozumienie złożoności opisu patentowego wynalazku i tekstów patentowych. To z kolei pozwala na dokonanie nienagannych tłumaczeń patentów – tutaj liczy się nie tylko wiedza, ale też formalny język urzędowy.

Tłumaczenia patentów – co zyskują Klienci biura tłumaczeń ATET?

Kładziemy ogromny nacisk na to, aby wykonywane przez nas tłumaczenia wniosków czy pełne tłumaczenie patentu zabezpieczały interesy składających równie dobrze, co wersje źródłowe tych dokumentów.

Obok jakości tłumaczenia i obsługi dbamy także o kwestie bezpieczeństwa. Wszystkie powierzone nam materiały objęte są umową o poufności, a zasoby cyfrowe biura chronione są przed dostępem osób niepowołanych. W ATET wiedza naszych Klientów jest bezpieczna.

Przykład doświadczenia naszego biura w przekładzie zgłoszeń patentowych

Od przeszło 8 lat zajmujemy się tłumaczeniem wniosków patentowych i innych pokrewnych dokumentów, a także cesji znaków towarowych, pozwów o naruszenie czy wyciągów z rejestrów handlowych. W tym czasie dla Klientów bezpośrednich oraz wielu kancelarii patentowych wykonaliśmy przeszło 1100 stron tłumaczeń, między innymi z dziedzin takich jak uzbrojenie, inżynieria budownictwa, elektrotechnika, medycyna czy mechanika precyzyjna. 

Podczas tłumaczenia tekstów dotyczących tak specjalistycznych zagadnień, jak dokumentacja patentowa, nasi tłumacze i redaktorzy z zewnętrznymi konsultantami merytorycznymi wymienili ponad 400 wiadomości.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!