Tłumaczenia dokumentacji kontraktowej

Ignorantia iuris nocet – Nieznajomość prawa szkodzi. Ta łacińska sentencja ma w sobie dużo prawdy! W ATET Translations mamy pełną świadomość wagi powierzanych nam do tłumaczenia umów oraz kontraktów! Rozumiemy, że sukces naszych Klientów często zależy właśnie od jakości świadczonych przez nas usług. Dlatego, aby tłumaczone w naszym biurze umowy skutecznie zabezpieczały interesy stron, nad każdą tłumaczoną umową pracują wyłącznie tłumacze z udokumentowanym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu zagadnień języka obcego a także prawa, realiów oraz zwyczajów biznesowych kraju źródłowego i docelowego. Wszystkie zapisy umowy zostają precyzyjnie oddane w realizowanym przekładzie.

Tłumaczenie umowy – kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły?

Obok tłumaczy specjalizujących się w tematyce prawnej współpracujemy także z gronem tłumaczy przysięgłych zatwierdzonych wpisem na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Odpowiadają oni za wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych oraz potwierdzanie zgodności treści wykonanego tłumaczenia z wersją oryginalną, nadając w ten sposób przekładom moc prawną równą tej, jaką mają oryginalne dokumenty.

Profesjonalne tłumaczenie umowy praktycznie w każdym przypadku powinno zostać poświadczone, by zapewnić każdej ze stron umowy prawidłowe zabezpieczenie ich praw. Do tego rodzaju kontraktów należeć mogą:

  • umowa sprzedaży nieruchomości (czy też umowa kupna),
  • umowa sprzedaży udziałów,
  • umowa spółki,
  • przekład umowy zlecenia,
  • tłumaczenia dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy/kontraktu,
  • tłumaczenie umowy przeniesienia,
  • tłumaczenie umowy darowizny,
  • przekład umowy handlowej innego rodzaju.

Językowy przekład kontraktu lub umowy – jak działamy?

Tłumacz, który wykona tłumaczenie umowy w ramach oferty, posiłkuje się odpowiednimi kodeksami, interpretacjami, ustawami i aktami prawnymi Unii Europejskiej oraz indywidualnych państw, bierze pod uwagę także obowiązujące języki urzędowe Klienta. Wszystko po to, by przetłumaczona umowa co do litery odpowiadała treści materiału źródłowego.

Tłumaczenie umowy musi spełniać określone kryteria. Warsztat pracy tłumacza, w tym szczególnie dostęp do bazy wiedzy oraz zrozumienie zagadnień prawnych, ma kluczowe znaczenie. Precyzyjny dobór słów, terminów i definicji w tekstach prawnych, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju umowach, porozumieniach i kontraktach, jest warunkiem koniecznym do wykonania wysokiej jakości tłumaczenia. Rzetelne tłumaczenie umowy zabezpiecza interesy obu stron równie dobrze, co wersja oryginalna kontraktu.

Nasze doświadczenie w tłumaczeniach umów

Jeden z naszych Klientów zlecił nam dostarczenie tłumaczenia umowy do transakcji na kwotę przekraczającą 50 000 000 Euro. Ze względu na objętość dokumentu głównego oraz załączników do umowy, nad projektem (110 stron rozliczeniowych) pracował zespół 4 osób wykonujących tłumaczenie i weryfikatorów oraz tłumacz przysięgły języka docelowego, którego zadaniem było sprawdzenie oraz uwierzytelnienie wykonanego przekładu. 

Ponieważ transakcje o takiej wartości przygotowywane są z dużym wyprzedzeniem, Klient po konsultacji z naszym biurem zapewnił na tłumaczenie 14 dni, a my zakończyliśmy projekt 1 dzień przed terminem.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!