Tłumaczenia kontraktów oraz umów

Ignorantia iuris nocet – Zgodnie z tą łacińską sentencją, nieznajomość prawa szkodzi. W ATET Translations mamy pełną świadomość wagi powierzanych nam dokumentów i rozumiemy, że sukces naszych klientów często zależy właśnie od jakości świadczonych przez nas usług. Dlatego, aby tłumaczone w naszym biurze umowy skutecznie zabezpieczały interesy stron, pracują nad nimi wyłącznie tłumacze z udokumentowanym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu zagadnień języka a także prawa, realiów oraz zwyczajów biznesowych kraju źródłowego oraz docelowego.

Obok tłumaczy specjalizujących się w tematyce prawnej, współpracujemy także z gronem tłumaczy przysięgłych zatwierdzonych wpisem na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Odpowiadają oni za wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych oraz potwierdzanie zgodności treści wykonanego tłumaczenia z wersją oryginalną, nadając w ten sposób przekładom moc prawną równą tej oryginalnych dokumentów.

W codziennej pracy tłumacze ATET Translations posiłkują się odpowiednimi kodeksami, interpretacjami, ustawami i aktami prawnymi Unii Europejskiej oraz indywidualnych państw. Warsztat pracy tłumacza, w tym szczególnie dostęp do bazy wiedzy oraz zrozumienie zagadnień prawnych ma kluczowe znaczenie, ponieważ precyzyjny dobór słów, terminów i definicji w tekstach prawnych, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju umowach, porozumieniach i kontraktach, jest warunkiem koniecznym do tworzenia tłumaczeń, które zabezpieczają interesy stron równie dobrze, co ich wersje oryginalne.

Przykładowa realizacja naszego biura:

Dla jednego z naszych klientów przygotowaliśmy tłumaczenie umowy do transakcji na kwotę przekraczającą 50 000 000 Euro. Ze względu na objętość dokumentu głównego oraz załączników do umowy, nad projektem (110 stron rozliczeniowych) pracował zespół 4 tłumaczy i weryfikatorów oraz tłumacz przysięgły, którego zadaniem było sprawdzenie oraz uwierzytelnienie wykonanego tłumaczenia. Ponieważ transakcje o takiej wartości przygotowywane są z dużym wyprzedzeniem, klient po konsultacji z naszym biurem zapewnił na tłumaczenie 14 dni, a my zakończyliśmy projekt 1 dzień przed terminem.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!