Tłumaczenie filmów (listy dialogowe)

Listy dialogowe do filmów tłumaczone są dla konkretnych odbiorców. Dlatego też kluczowy jest dobór tłumacza, który przetłumaczy treść materiału filmowego zgodnie z preferencjami czy oczekiwaniami adresatów filmu np. lekarzy, inżynierów, dzieci, czy odbiorcy masowego. Zespół tłumaczy filmowych oraz konsultantów merytorycznych odpowiada za tłumaczenie warstwy językowej, napisów (i ich adaptacje do potrzeb danego rynku), wgranie lektora (polsko – lub obcojęzycznego – native speakera), dzięki czemu możliwa jest pełna lokalizacja list dialogowych na rynku docelowym.

W ATET Translations kontrola jakości obejmuje wszystkie etapy pracy nad precyzyjnym przygotowaniem list dialogowych. Po przygotowaniu transkrypcji, w drugiej kolejności generowane są znaczniki czasowe lub wykonywana jest weryfikacja poprawności istniejących znaczników. Trzecim etapem jest tłumaczenie podzielonego tekstu, po którym następuje kontrola jakości zgodności tłumaczenia z materiałem filmowym i naniesienie ewentualnych poprawek (korekta).

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!