Transkrypcje
inteligentne drukowanie

Transkrypcja jest pierwszym i najważniejszym etapem pracy zespołu tłumaczy nad projektami audiowizulanymi. Dlatego kluczowym dla powodzenia kolejnych etapów projektów tego rodzaju jest wierne pisemne odwzorowannie materiału dźwiękowego. W ATET poprzez wykorzystanie zaawansowanych narzędzi obróbki dźwięku, pozwalających na oczyszczenie oraz spowolnienie niewyraźnych, bądź zniekształcconych fragmentów nagrań mamy pewność idealnego odwzorowania materiału. W przypadku trudności z rozszyfrowaniem fragmentów nagrań, konsultujemy je z native speakerami. Priorytetowo traktujemy także kwestie związane z bezpieczeństwem danych. Po transkrypcji pliki dźwiękowe i tekstowe są usuwane ze wszystkich nośników.

Rodzaje transkrypcji wykonywane przez tłumaczy ATET Translations obejmują:

Transkrypcja pełna – zawiera pełny zapis wypowiedzi ze wszystkimi zająknięciami, urwanymi zdaniami, powtórzeniami i innymi elementami wypowiedzi.

Transkrypcja ozyszczona – wypowiedzi spisywane są w sposób uproszczony, bez wtrąceń, zająknięć, powtórzeń i tym podobnych. W czasie bieżącym przeprowadzana jest również korekta niezbędna dla zrozumienia i uproszczenia treści.

Usługi powiązane

Weryfikacja Korekta native speakera