Korekta tłumaczenia przez native speakera

W ofercie usługowej naszego biura tłumaczeń znajduje się także korekta native speakera danego języka. W takim przypadku tekst przetłumaczony wcześniej, przez innego tłumacza i sprawdzony pod kątem poprawności językowej oddawany jest w ręce native speakera posiadającego stosowną wiedzę oraz umiejętności. Najistotniejszym jednak elementem w realizowanych przez niego korektach jest znajomość języka obcego – będącego w tym wypadku językiem ojczystym.

Kim jest native speaker?

Native speakerem określa się tłumacza lub nauczyciela, dla którego dany język obcy jest tym ojczystym. Oznacza to, że native speaker zna go perfekcyjnie od urodzenia, ponieważ dorastał czy przez długi czas swojego życia mieszkał w kraju, w którym język ten obowiązuje.

W odróżnieniu od lektorów czy tłumaczy, którzy wybrany język obcy poznali jako dodatkowy, native speaker posługuje się nim całkowicie naturalnie, doskonale znając nie tylko jego strukturę i gramatykę, ale też charakterystyczne zwroty językowe czy określenia kulturowe, a nawet slangowe. 

Praca tłumaczeniowa czy też korektorska native speakera polega zatem na takim dostosowaniu opracowywanej treści, by ostatecznie przyjęła ona formę najbardziej zbliżoną do tekstu, który oryginalnie powstałby w takim, a nie innym języku.

Na czym polega korekta native speakera?

Specjalistyczna korekta native speakera jest procesem związanym z dostosowaniem treści w języku docelowym do kultury i specyfiki odbiorców tego języka. Korektor (native speaker) jest tłumaczem specjalizującym się w przekładach pisemnych. Realizowana przez niego korekta językowa polega, między innymi, na redukcji elementów obcych w tłumaczeniach poddawanych korekcie czy też na poprawieniu płynności językowej. Przekazanie tekstu native speakerowi umożliwia również dokonanie korekty treści tłumaczeń pod kątem wszelkich zmian stylistycznych. Praca korektorska native speakera dotyczy zatem modyfikacji tekstu zgodnie z wytycznymi i przeznaczeniem tłumaczonych treści.

Native speaker porównuje wykonany przekład z tekstem źródłowym – taka weryfikacja językowa jest określana także jako proofreading. Może ona dotyczyć wszelkiego rodzaju tekstów. Może to być:

  • korekta tłumaczenia marketingowego tekstu biznesowego,
  • korekta tekstu naukowego (dotyczy to w szczególności korekt artykułów naukowych, w których wszelkie wzmianki kulturowe powinny być zrozumiałe dla przyszłego odbiorcy),
  • korekta tłumaczenia stron internetowych,
  • korekta tłumaczenia dokumentów wewnętrznych, na przykład dla zagranicznej filii przedsiębiorstwa.

Wykonana właściwie korekta native speakera dostosowuje język tłumaczenia do charakteru grupy docelowej jego odbiorców.

Kiedy specjalistyczna korekta native speakera jest potrzebna?

Weryfikację przekładu ze strony native speakera warto zlecić w przypadku wszelkiego rodzaju tłumaczeń pisemnych, dla których korektor bada tłumaczony tekst pod względem naturalizacji językowej. Innymi słowy w trakcie korekty tekstu native speaker dopasowuje styl tłumaczonego tekstu do odbiorców języka docelowego, dobiera odpowiednie słownictwo (mowa potoczna, neologizmy, skróty, frazeologizmy), aby tekst był naturalnie odbierany przez osoby posługujące się określonym językiem. 

Native speaker wykonujący prace weryfikacyjne nad przekładami treści najczęściej pracuje, gdy konieczne są tłumaczenia gier komputerowych (weryfikuje wówczas przekład opisu zawartości i dialogów) czy też wykonuje korektę tłumaczeń dla stron WWW, serwisów informacyjnych czy typowo encyklopedycznych. Ze względu na konieczność dostosowania treści pod kątem różnic kulturowych i językowych, korekta tekstu wykonywana jest również dla wszelkich form literackich. Dzięki native speakerowi przekłady scenariuszy, czy to filmowych, czy teatralnych stają się zrozumiałe dla odbiorców języka docelowego.

Usługi native speakera zyskują na znaczeniu także wtedy, gdy trzeba wykonać korektę tekstu naukowego lub specjalistycznego na rzecz różnego rodzaju publikacji. Dany native speaker pracujący w ojczystym dla siebie języku obcym potrafi wówczas odpowiednio przeredagować treść artykułu czy innych opracowań, które następnie są publikowane na przykład w czasopismach branżowych. Korektę tekstów specjalistycznych warto oddać w ręce wykwalifikowanego native speakera – a tacy specjaliści pracują właśnie w biurze tłumaczeń ATET Translations!

Czy można zamówić korektę native speakera online?

Potrzebujesz korekty native speakera, ale mieszkasz na drugim końcu kraju, a może nawet w innym państwie? Już przetłumaczony tekst, który wymaga weryfikacji specjalistycznej native speakera wystarczy przekazać do naszego biura drogą elektroniczną. Skorzystanie z pomocy native speakera online odbywa się na dokładnie tej samej zasadzie, co zlecenie przekazane „stacjonarnie”.

Do sprawdzenia tekstu i jego poprawienia wymagane będzie również udostępnienie treści źródłowych. Przy zleceniu korekty tekstu zapewniamy szybką, indywidualną wycenę usługi. 

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!