Czym jest tłumaczenie poświadczone (inaczej zwane przysięgłym lub uwierzytelnionym)?

Tłumaczenia poświadczone to rodzaj tłumaczeń wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych (będących osobami zaufania publicznego), uprawnionych i specjalizujących się w wykonywaniu tłumaczeń wszelkiego rodzaju dokumentów sądowych, procesowych, zaświadczeń, certyfikatów, wszelkich urzędowych i oficjalnych dokumentów oraz instrumentów prawnych. Każde tłumaczenie zostaje podpisane i poświadczone pieczęcią zawierającą w otoku imię i nazwisko tłumacza realizującego zlecenie, wskazanie języka, w zakresie którego tłumacz posiada uprawnienia oraz wskazanie jego numeru na liście tłumaczy przysięgłych.

Do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego konieczne są stosowne uprawnienia. Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) wykonują zaprzysiężeni tłumacze, którzy zdali państwowy egzamin i zostali wpisani do rejestru tłumaczy prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumacza przysięgłego obowiązują zasady praktyki zawodowej zawarte w kodeksie opracowanym przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w 2011 roku, w tym między innymi zasady dotyczące transliteracji imion i nazwisk zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.

Kiedy tłumaczenie poświadczone (inaczej zwane przysięgłym lub uwierzytelnionym) jest potrzebne:

Tłumaczenia poświadczone wymagane są dla wszystkich pism urzędowych typu: akty stanu cywilnego, akty urodzenia, akty notarialne (t.j.: testament, darowizna), oficjalnych umów (umowa o pracę, umowa kupna-sprzedaży), kontraktów (między spółkami, działalnościami gospodarczymi) i innych oficjalnych dokumentów.

Tłumacz przysięgły będzie również potrzebny przy przekładzie takiej grupy dokumentów jak: świadectwa, dyplomy, certyfikaty. Do tej grupy można zaliczyć świadectwa maturalne, dyplomy każdego stopnia, certyfikaty (na przykład poświadczające znajomość danego języka), dokumenty poświadczające ukończenie danego kursu.

Tłumaczeń poświadczonych wymagają również banki i ubezpieczenia. Pieczęci tłumacza przysięgłego będą potrzebować osoby nabywające pojazdy za granicą, by móc je zarejestrować (potrzebne jest tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży lub faktury), a także osoby posiadające dokumentację medyczną z innego kraju.

Każde tłumaczenie przysięgłe jest rejestrowane w księdze rejestrowej (repertorium), w której zapisuje się wszystkie tłumaczenia wykonywane przez tłumacza przysięgłego.

Aby złożyć zamówienie, mogą Państwo odwiedzić nasze biuro tłumaczy przysięgłych, które mieści się pod adresem Świętokrzyska 20/404, 00-002 Warszawa. Jeśli chcieli by Państwo skorzystać z naszych usług w mieście innym niż Warszawa, tłumacz przysięgły może wykonać tłumaczenie w oparciu o skan dokumentów, a następnie wyślemy je do Państwa pocztą.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!