Czym jest uwierzytelnianie tłumaczeń?

Uwierzytelnienie tłumaczeń to rodzaj czynności wykonywanej przez tłumacza przysięgłego na tekście już wcześniej przetłumaczonym. Uwierzytelniając tłumaczenie zwykłe, tłumacz przysięgły sprawdza i układa w sposób zgodny z wymogami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego dokument przetłumaczony przez innego tłumacza – najczęściej tłumacza technicznego – i wpisuje wykonanie uwierzytelnienia do repertorium, czyli własnej księgi rejestrowej, w której odnotowywane są wszystkie wykonane przez danego tłumacza przysięgłego tłumaczenia i uwierzytelnienia. Przekład poświadczony przez tłumacza przysięgłego jest równoważny oryginałowi, co oznacza, że posiada pełną moc urzędową. W pewnych przypadkach, aby przetłumaczony prez tłumacza przysięgłego dokument miał pełną moc prawną za granicami naszego kraju, przed przetłumaczeniem należy dokonać poświadczenia, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu — że jest autentyczny. W tym celu wymagane jest, aby opatrzyć go klauzulą Apostile, bądź dokonać jego legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Kiedy uwierzytelnienie tłumaczeń jest potrzebne:

Uwierzytelnianie tłumaczeń potrzebne jest na wszelkiego rodzaju dokumentach już przetłumaczonych na język docelowy, które wymagają mocy prawnej oryginału. Tłumacz przysięgły uwierzytelnia dokumenty przy pomocy pieczęci oraz podpisu potwierdzającego zgodność tłumaczenia z tekstem źródłowym. Każdy uwierzytelniany dokument jest rejestrowany w księdze rejestrowej (repertorium), w której tłumacz przysięgły odnotowuje swoje czynności.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!