Tłumaczenia ustne
inteligentne drukowanie

Tłumaczenia ustne

ATET Translations udostępnia swoich tłumaczy na potrzeby konferencji międzynarodowych, wielojęzycznych kongresów, obrad, seminariów, szkoleń oraz spotkań na wysokim szczeblu z udziałem zagranicznych gości.

Tłumaczenia konferencyjne
Celem tłumaczeń konferencyjnych jest przekazanie tłumaczonych treści w ten sam sposób, w jaki prezentuje je mówca, uwzględniając jego wszystkie emocje, ton głosu, a nawet przekonania. Tłumacz konferencyjny wypowiada się w pierwszej osobie, aby lepiej móc przedstawić sens słów mówcy. Ta trudna sztuka wymaga absolutnej podzielności uwagi, maksymalnej koncentracji i doskonałej znajomości języka obcego.

Tłumacz konferencyjny ma za zadanie jak najdokładniej przedstawić sens słów mówcy, tak aby przedstawiciele różnych kultur i narodowości z łatwością mogli zrozumieć przemówienie.

Tłumacze konferencyjni ATET Translations mają ogromną odporność na stres, są ekspertami, odpowiednio radzą sobie z połączeniem między mówcą, a audytorium, gdzie niejednokrotnie na sali są przedstawiciele różnych kultur. Mówcy chętnie posługują się przysłowiami, idiomami, metaforami, anegdotami, czy niejasnymi, niejednoznacznymi żartami, z którymi tłumacze ATET muszą się uporać. Często zdarza się, że misja połączenia różnych kultur nie powodzi się samemu mówcy, a wszelkie błędy czy niejasności spoczywają na barkach tłumacza, który musi w profesjonalny i spokojny sposób utrzymać takie spotkanie.

Tłumaczenia symultaniczne
W trakcie tego rodzaju tłumaczenia ustnego, tłumacz dokonuje przekładu symultanicznie, czyli równocześnie przekłada słowa mówcy. Tego rodzaju przekłady wymagają od tłumacza perfekcji, świetnej znajomości języka, słownictwa, refleksu, doświadczenia i odpowiedniego treningu. Tłumacze ATET Translations mają odpowiednie predyspozycje i doświadczenie do tego rodzaju pracy, wykazują nadzwyczajną odporność na stres, posiadają ponadprzeciętne umiejętności skupienia uwagi audytorium oraz mają nienaganną dykcję.

Standardowo ATET Translations zapewnia odpowiedni zespół tłumaczy, który zmienia się co pół godziny. Tłumacze pracują w niewielkich, dźwiękoszczelnych kabinach, które zapewniają komfortowe warunki pracy i pozwalają tłumaczom skupić się na wykonywaniu swoich obowiązków.

Jeżeli potrzebujesz wykonać tłumaczenie symultaniczne dla niewielkiej liczby osób (1-4) proponujemy skorzystać z usługi tłumaczenia szeptanego.

Ponadto ATET służy fachowym doradztwem na każdym etapie przygotowań i cały czas czuwa nad sprawnym przebiegiem konferencji oraz zapewnia pełną obsługę techniczną. Jeżeli nie wiesz jaki rodzaj tłumaczenia będzie dla Ciebie optymalny: skontaktuj się z nami. Pomożemy podjąć dobrą decyzję.

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne lub asystenckie są najczęściej stosowane podczas spotkań biznesowych lub międzynarodowych negocjacji i rozmów (również telefonicznych).
Tłumacz stopniowo przekłada fragmenty wypowiedzi mówcy. W czasie przekładu mówca czeka, aż tłumacz zakończy przekład. Zaletą tego typu usługi jest możliwość bieżącej interakcji. W przypadku takiej formy tłumaczenia jest czas na wtrącenia lub pytania z sali.
Tłumacz może również notować fragmenty przemówienia, by następnie je zreferować słuchaczom.  Bloki wystąpienia podzielone są przeważnie na kilkuminutowe etapy.

Tłumacze ATET Translations są merytorycznie przygotowani do każdego rodzaju spotkania oraz biegle posługują się terminologią branżową.

Poświadczone (przysięgłe)

W Polsce wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego jest uregulowane ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku. O zasadach etyki zawodowej oraz zasadach praktyki zawodowej mówi kodeks tłumacza przysięgłego, opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w 2011 roku. Tłumacze przysięgli mają obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.