Czym jest tłumaczenie asystenckie?

Tłumaczenie asystenckie to rodzaj tłumaczenia konsekutywnego bez nagłośnienia, najczęściej stosowanego podczas spotkań biznesowych lub międzynarodowych negocjacji i rozmów (również telefonicznych). Tłumacz stopniowo przekłada fragmenty wypowiedzi mówcy. W czasie przekładu mówca czeka, aż tłumacz zakończy przekład. Zaletą tłumaczeń konsekutywnych jest możliwość bieżącej interakcji. W przypadku takiej formy tłumaczenia jest czas na wtrącenia lub pytania. Tłumacz może również notować fragmenty wypowiedzi, by następnie je zreferować słuchaczom. Bloki wystąpienia podzielone są przeważnie na kilkuminutowe etapy.

Do wykonywania zawodu tłumacza ustnego niezbędne jest merytoryczne przygotowanie do każdego rodzaju spotkania oraz biegła znajomość terminologii branżowej.

Kiedy tłumaczenie asystenckie jest potrzebne:

Tłumaczenia asystenckie wykonywane są podczas wszelkiego rodzaju spotkań lub szkoleń, gdzie tłumacz stopniowo przekłada słowa mówcy bez użycia sprzętu nagłośnieniowego, często w trudnych warunkach (wszelkiego rodzaju spotkania terenowe, odbywające się np. na placach budowy, w halach produkcyjnych itp.).

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!