Konsekutywne
inteligentne drukowanie

Czym jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenia konsekutywne to rodzaj tłumaczeń ustnych, których celem jest przekazanie tłumaczonych treści w ten sam sposób, w jaki prezentuje je mówca, uwzględniając jego wszystkie emocje, ton głosu, a nawet przekonania. Przy tego typu tłumaczeniach mówca dzieli swoją wypowiedź na krótsze fragmenty, dając tłumaczowi czas na ich przetłumaczenie. Tłumacz konsekutywny wypowiada się w pierwszej osobie, aby lepiej móc przedstawić sens słów mówcy. Mówcy chętnie posługują się przysłowiami, idiomami, metaforami, anegdotami, czy niejasnymi, niejednoznacznymi żartami, z którymi tłumacze konsekutywni muszą się uporać. Często zdarza się, że misja połączenia różnych kultur nie powodzi się samemu mówcy, a wszelkie błędy czy niejasności spoczywają na barkach tłumacza, który musi w profesjonalny i spokojny sposób utrzymać takie spotkanie.

Do wykonywania zawodu tłumacza konsekutywnego wymagana jest absolutna podzielność uwagi, maksymalna koncentracja, ogromna odporność na stres oraz doskonała znajomość języka obcego. Tłumacz konsekutywny ma za zadanie jak najdokładniej przedstawić sens słów mówcy, tak aby przedstawiciele różnych kultur i narodowości z łatwością mogli zrozumieć przemówienie.

Kiedy tłumaczenie konsekutywne jest potrzebne:

Tłumaczenika konsekutywne sprawdzają się idealnie przy wydarzeniach i wszelkiego rodzaju spotkaniach nie wymagających skomplikowanej oprawy technicznej (np. kabiny, zestawy słuchawkowe) oraz równoczenego tłumaczenia (symultanicznego).

 

Wynajem sprzętu nagłośnieniowego Tłumaczenie materiałów okołoszkoleniowych i okołokonferencyjnych Przygotowanie wersji językowych materiałów graficznych