Poświadczone (przysięgłe)
inteligentne drukowanie

Czym jest tłumaczenie ustne poświadczone (inaczej zwane przysięgłym)?

Tłumaczenia poświadczone ustne, to rodzaj tłumaczeń wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych (będących osobami zaufania publicznego), uprawnionych i specjalizujących się w wykonywaniu tłumaczeń ustnych szeptanych we wszelkiego rodzaju wydarzeniach wymagających obecności tłumacza przysięgłego. Tłumacze przysięgli świadczą swoje usługi przed organami sądownictwa, administracji państwowej, wszelkich spotkań wymagających poświadczeń notarialnych.

Do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego konieczne są stosowne uprawnienia. Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) wykonują zaprzysiężeni tłumacze, którzy zdali państwowy egzamin i zostali wpisani do rejestru tłumaczy prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumacza przysięgłego obowiązują zasady praktyki zawodowej zawarte w kodeksie opracowanym przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w 2011 roku, w tym między innymi zasady dotyczące transliteracji imion i nazwisk zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.

Kiedy tłumaczenie ustne poświadczone (przysięgłe) jest potrzebne:

Obecności tłumacza ustnego przysięgłego wymagają wszelkie kontakty z instytucjami publicznymi, m.in.: prokuraturą, policją czy sądem oraz kancelariami prawnymi w wypadku, gdy jedna ze stron nie porozumiewa się w tym samym języku.

Usługi powiązane

Tłumaczenie ekspresowe Tłumaczenie pisemne poświadczone (przysięgłe)