Przekład ustny konsekutywny

W ofercie usługowej biura ATET Translations znajduje się tłumaczenie konsekutywne, wymagające bezpośredniego udziału tłumacza ustnego porozumiewającego się na wysokim poziomie znajomości języka obcego. Jeśli tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym, innym określeniem usługi jest przekład symultaniczny. 

Tłumaczenia konsekutywne to rodzaj tłumaczeń ustnych, których celem jest przekazanie tłumaczonych wypowiedzi mówcy w ten sam sposób, w jaki je prezentuje, uwzględniając jego emocje czy ton głosu. Od osób dokonujących tłumaczenia ustnego wymaga się tym samym najwyższego skupienia i doskonałej znajomości języka. Przy tego typu tłumaczeniach mówca dzieli swoją wypowiedź na krótsze fragmenty, dając tłumaczowi czas na ich przekazanie w języku docelowym. Przekład ustny konsekutywny (nazywany też tłumaczeniem następczym) realizowany jest więc naprzemiennie. Do równie często wykorzystywanych należy tłumaczenie symultaniczne, które jest przeprowadzane bieżąco, bezpośrednio w trakcie wypowiedzi prelegenta.

Jak przebiega praca tłumacza ustnego konsekutywnego?

Proces tłumaczenia ustnego konsekutywnego, chociaż sprawia wrażenie płynnego, jest niezwykle wymagający i poza znajomością języka podstawowego tłumacz musi wykazać się zdolnością merytorycznego tłumaczenia konsekutywnego. Co to oznacza dla profesjonalnego tłumacza?

Od tłumaczy ustnych języków obcych wymagane jest, by przekazać przekład wypowiedzi wymówionej w języku źródłowym właściwie natychmiast po jej usłyszeniu. Specjalista wypowiada się w pierwszej osobie, oddając w ten sposób charakter słów prelegenta. Przekazanie przez tłumacza fragmentu wypowiedzi to rodzaj przekładu ustnego mający na celu przedstawienie sensu słów prelegenta tak, żeby maksymalnie ułatwić ich zrozumienie przedstawicielom różnych kultur i narodowości.

Mówcy często posługują się przysłowiami, idiomami, metaforami, anegdotami, czasem wtrącają lub urywają zdania. Tłumacz przekłada takie wypowiedzi nie zawsze w postaci dosłownego tłumaczenia ustnego komunikatu. W metodzie konsekutywnej tłumacz przedstawia wypowiedź prelegenta odpowiednio dostosowując treść przekładu względem poprawnego użycia charakterystycznych związków wyrazowych.

Na czym jeszcze polega praca tłumacza przeprowadzającego profesjonalne tłumaczenia konsekutywne? W technice konsekutywnej tłumacz ma w fachowy i spokojny sposób radzić sobie z wszelkimi utrudnieniami, aby utrzymać płynność tłumaczenia i nie pozostawać w tyle za mówcą.

Tłumaczenie konsekutywne uwierzytelnione i tłumaczenie szeptane – czy istnieje jeden rodzaj tłumaczenia ustnego?

Tłumaczenia ustne konsekutywne czy też tłumaczenie symultaniczne odbywa się w trakcie wielu wydarzeń kulturalnych czy społecznych i z wykorzystaniem różnych metod przekazu. Z tego właśnie względu koniecznie wymienić należy:

  • tłumaczenie szeptane – zwykle prowadzone w niewielkiej grupie odbiorców, którzy nie znają języka mówcy; w tłumaczeniach szeptanych tłumacz przekazuje im przekład na tyle cicho, by nie zagłuszać prelegenta,
  • tłumaczenia konsekutywne uwierzytelnione – inaczej przysięgłe, niezbędne w trakcie załatwiania różnych formalności urzędowych przez obcokrajowców,
  • tłumaczenie kabinowe – to jest z wykorzystaniem specjalnych, dźwiękoszczelnych kabin, zwykle spotykane w trakcie takiej obsługi, jak tłumaczenia konferencyjne.

Do wykonywania zawodu tłumacza konsekutywnego wymagana jest absolutna podzielność uwagi, maksymalna koncentracja, ogromna odporność na stres oraz doskonała znajomość języka obcego.

Kiedy tłumaczenie konsekutywne jest potrzebne?

Praca tłumacza konsekutywnego jest szczególnie potrzebna w tłumaczeniu wypowiedzi prelegentów występujących czy organizujących spotkania biznesowe czy konferencyjne. Tłumaczenia konsekutywne sprawdzają się idealnie przy wydarzeniach i wszelkiego rodzaju spotkaniach nie wymagających skomplikowanej oprawy technicznej (np. kabiny, zestawy słuchawkowe) oraz równoczesnego tłumaczenia symultanicznego.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!