Zostaw wiadomość

  Wyrażam zgodę na kontakt

  Zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymaga przedłożenia szeregu dokumentów samochodu. Ze względu na wymogi prawne, tego rodzaju dokumentacja musi zostać przetłumaczona z języka obcego na język polski. Jak wygląda taki proces? Kto może dokonać przekładu, aby tłumaczenie miało stosowną moc prawną? Przejrzyj nasz poradnik i sprawdź, jak przygotować się do tłumaczenia dokumentów do rejestracji pojazdu w Polsce!

  Dlaczego tłumaczenie dokumentów samochodowych jest konieczne?

  Kupowanie samochodów jest obecnie prostsze, niż mogłoby się wydawać – także, jeśli chodzi o pojazdy sprowadzane z innych krajów. Nawet auta dostępne w USA, Kanadzie czy Japonii można teraz ściągnąć bez większego problemu – samodzielnie lub z pomocą wyspecjalizowanych w tej dziedzinie firm. Nie można jednak zapomnieć, że dokumentacja zagranicznych samochodów używanych powinna zostać prawidłowo przetłumaczona, w celu przedłożenia jej do rejestracji pojazdu w krajowym wydziale komunikacji.

  W naszym kraju, podczas rejestracji samochodu, konieczne jest przedstawienie stosownych dokumentów w języku polskim. Fabryczne dokumenty auta zakupionego w innym kraju są, siłą rzeczy, sporządzone w języku obcym. To oznacza, że przed udaniem się do urzędu, należy poddać je tłumaczeniu.

  Czy wszystkie dokumenty pojazdu muszą być tłumaczone?

  Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, nasz kraj został częścią Wspólnoty, co oznacza, między innymi, przyjęcie wspólnych przepisów względem określonych czynności prawnych. Nie inaczej wygląda kwestia dokumentacji używanych samochodów, które zostały sprowadzone z innych państw członkowskich czy też kraju należącego do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

  Zgodnie z przyjętym prawodawstwem dowód rejestracyjny wydany przez urząd takiego państwa nie musi być tłumaczony – ale tylko w określonym zakresie. Mówiąc w skrócie – zagraniczny dowód rejestracyjny nie musi być poddawany przekładowi tylko w tych rubrykach, które pozostają wspólne dla kodów oficjalnie wprowadzonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Takie kody dotyczą, na przykład, samego numeru rejestracyjnego, numeru VIN, pojemności silnika i tak dalej. Jednak, każda dodatkowa adnotacja podlega już tłumaczeniu.

  W trakcie rejestracji pojazdu z zagranicy konieczne jest przedłożenie nie tylko samego dowodu rejestracyjnego. W urzędzie nowy właściciel poproszony zostanie o przedstawienie pozostałych dokumentów samochodu. Mowa tu o:

  • dowodzie zakupu (umowa kupna-sprzedaży lub faktura),
  • dokumentacji technicznej/serwisowej,
  • karcie pojazdu.

  W wypadku wymienionych dokumentów, ich tłumaczenie z języka obcego na polski jest obowiązkowe!

  Kto może wykonać tłumaczenie dokumentów samochodu?

  Dokumentacja samochodowa należy do kategorii urzędowych, oficjalnych dokumentów prawnych. To oznacza, że tłumaczenie dowodu rejestracyjnego auta lub też wspomnianych wcześniej pozostałych dokumentów musi zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego języka obcego (tego, w którym sporządzone zostały dokumenty oryginalne). Dlaczego?

  Dla potrzeb urzędu tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego – istotne jest bowiem, aby przekład był precyzyjny i prawidłowo odzwierciedlał oryginalny dokument. Niezbędne jest także uwierzytelnienie tłumaczenia za pomocą podpisu tłumacza przysięgłego oraz jego imiennej pieczęci.

  Tłumacz przysięgły jest specjalistą dysponującym stosownymi uprawnieniami. Po zdaniu dwuczęściowego egzaminu państwowego zostaje on wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, którą prowadzi Minister Sprawiedliwości.

  Podsumowanie

  Zarejestrowanie używanego pojazdu zakupionego w innym kraju wymaga złożenia dokumentów w wydziale komunikacji. W tym celu dowód rejestracyjny (w wybranych rubrykach) oraz pozostała dokumentacja związana chociażby z potwierdzeniem własności auta muszą zostać przetłumaczone. Przekład powinien zostać sporządzony przez tłumacza przysięgłego.

  ©2023 Atet - biuro tłumaczeń - Wszelkie prawa zastrzeżone