Przygotowanie do druku
inteligentne drukowanie

Co oznacza przygotowanie do druku?

Przygotowanie do druku, to złożenie wszelkiego rodzaju przetłumaczonych na język docelowy dokumentów, opakowań, broszur, materiałów reklamowych, publikacji (np. książki) zgodnie ze specyfikacją techniczną drukarni w programach graficznych wymaganym do obsługi poszczególnych projektów. Takie usługi wykonują tłumacze z niezbędną wiedzą z zakresu poligrafii, kolorów i obróbki graficznej, co przyspiesza proces realizacji tego typu projektów.

Kiedy przygotowanie do druku jest potrzebne:

Przygotowanie do druku (DTP) wymagane jest przy publikacjach wszelkiego rodzaju tłumaczonych materiałów, które wymagają składu i przygotowania graficznego do druku. Zaczyna się już w momencie przygotowywania materiałów, tekstów, zdjęć, czy wyborze docelowej formy publikacji dla tłumaczonych treści. Pracownik biura tłumaczeń sprawdza i koryguje rozdzielczość zdjęć, weryfikuje kompletność fontów, sprawdza i koryguje ustawienia, ujednolica i weryfikuje przestrzeń barwną, sprawdza kompletność importów graficznych, weryfikuje format, marginesy oraz spady. Przeprowadza również impozycje i montaż impozycyjny stron publikacji oraz przygotowuje ustawienia plików zgodnie ze specyfikacją drukarni.

Usługi powiązane

Weryfikacja