Co oznacza przygotowanie do druku?

Przygotowanie do druku to złożenie wszelkiego rodzaju przetłumaczonych na język docelowy dokumentów, opakowań, broszur, materiałów reklamowych, publikacji (np. książki) zgodnie ze specyfikacją techniczną drukarni w programach graficznych wymaganych do obsługi poszczególnych projektów. Takie usługi wykonują tłumacze z niezbędną wiedzą z zakresu poligrafii, kolorów i obróbki graficznej, co przyspiesza proces realizacji tego typu projektów.

Kiedy przygotowanie do druku jest potrzebne:

Przygotowanie do druku (DTP) wymagane jest przy publikacjach wszelkiego rodzaju tłumaczonych materiałów, które wymagają składu i przygotowania graficznego do druku. Zaczyna się już w momencie przygotowywania materiałów, tekstów, zdjęć, czy wyborze docelowej formy publikacji dla tłumaczonych treści. Pracownik biura tłumaczeń sprawdza i koryguje rozdzielczość zdjęć, weryfikuje kompletność fontów, sprawdza i koryguje ustawienia, ujednolica i weryfikuje przestrzeń barwną, sprawdza kompletność importów graficznych, weryfikuje format, marginesy oraz spady. Przeprowadza również impozycje i montaż impozycyjny stron publikacji oraz przygotowuje ustawienia plików zgodnie ze specyfikacją drukarni.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!