Przygotowanie przekładu pisemnego do druku

Klientom oferujemy przygotowanie do druku tłumaczeń wykonanych przez naszych specjalistów. Opracowujemy odpowiedni format plików również dla przekładów zrealizowanych przez tłumaczy zewnętrznych – skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów takiej współpracy!

Przygotowanie tekstu do druku jest procesem prowadzącym do złożenia wszelkiego rodzaju przetłumaczonych na język docelowy dokumentów, opakowań, broszur, materiałów reklamowych, publikacji (np. książki) zgodnie ze specyfikacją techniczną drukarni. Takie przygotowanie odbywa się z wykorzystaniem programów graficznych wymaganych w przypadku obsługi poszczególnych projektów. 

Usługi związane z przygotowaniem gotowego tłumaczenia do druku świadczą tłumacze dysponujący niezbędną wiedzą techniczną i edytorską z zakresu poligrafii, kolorów druków i obróbki graficznej, co przyspiesza proces realizacji tego typu zleceń.

Format plików – co należy uwzględnić?

Oddanie do druku plików przygotowanych w odpowiedni sposób pozwala skrócić czas oczekiwania na realizację projektu przez drukarnię, co przekłada się na szybszą publikację tłumaczonych treści. Nasi specjaliści pamiętają o zasadach przygotowania plików poprzez odpowiednie formatowanie, w zależności od ich przeznaczenia. Oferujemy profesjonalną obsługę, gdy przygotowanie projektu wymaga:

  • przygotowania druku wielkoformatowego,
  • konieczności wydruku w trybie kolorów CMYK lub kolorów Pantone,
  • zachowania prawidłowej rozdzielczości obrazów czy grafiki wektorowej znajdujących się w tekście,
  • oddania do druku plików wielostronicowych (tłumaczenia książek, tłumaczenia artykułów naukowych i podobnych opracowań).

Opracowany w fachowy sposób plik, dostarczony do działu weryfikacyjnego, a następnie do drukarni pozwala zachować oczekiwaną jakość wydruku. W zależności od indywidualnych oczekiwań Klienta korzystamy z różnych formatów przygotowania plików, dostosowując je do określonej technologii druku.

Przygotowanie plików do druku – kiedy jest potrzebne?

Przygotowanie do druku (DTP) jest niezbędne przy publikacjach wszelkiego rodzaju tłumaczonych materiałów wymagających składu i przygotowania graficznego do druku. Projekt o takim charakterze jest zawsze starannie kontrolowany pod względem zachowania parametrów technicznych. Cała praca związana z przygotowaniem tłumaczenia do druku zaczyna się już w momencie wyboru i opracowania materiałów, tekstów, zdjęć, czy nawet podczas wyboru docelowej formy publikacji dla tłumaczonych treści. 

Pracownik biura tłumaczeń kontroluje rozdzielczość zdjęć, weryfikuje kompletność fontów, sprawdza i koryguje ustawienia, ujednolica i weryfikuje przestrzeń barwną, sprawdza kompletność importów graficznych, precyzuje format, marginesy oraz spady. Przeprowadza również impozycje i montaż impozycyjny stron publikacji oraz przygotowuje ustawienia i rozmiar pliku zgodnie ze specyfikacją drukarni.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!