Czym jest redakcja?

Redakcja jest jednojęzycznym sprawdzeniem treści w języku docelowym pod kątem jej zgodności z określonym przeznaczeniem. Każde tłumaczenie wykonywane zgodnie z ISO 17100 jest poddawane redakcji i odbywa się po weryfikacji przetłumaczonego tekstu.

Kiedy redakcja jest potrzebna:

Redakcja wymagana jest przy tłumaczeniach wykonywanych zgodnie z normą ISO 17100 dla wszelkiego rodzaju tłumaczeń pisemnych zwykłych, dla których redaktor sprawdza tłumaczony tekst w celu oceny jego stosowności wobec uzgodnionego celu pod względem poprawności używanych jednostek, formatów (np. liczb lub dat), poprawności używanej terminologii, ujednolicenia zapisów oraz zgodności przypisów, błędów gramatycznych oraz interpunkcyjnych.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!