Usługi związane z weryfikacją tłumaczeń pisemnych

Dysponujesz już wykonanym przekładem językowym, ale konieczna jest kontrolna weryfikacja tekstu? Biuro tłumaczeń ATET Translations świadczy usługi weryfikacji tłumaczenia. Wykonujemy sprawdzenie tekstu w poszukiwaniu ewentualnych błędów merytorycznych, a w razie potrzeby przeprowadzamy niezbędną korektę tekstów.

Niezależna weryfikacja z porównaniem przekładu do treści tekstu źródłowego może okazać się niezbędnym elementem redakcji tekstu przed jego oficjalną publikacją – tłumaczenia tekstów specjalistycznych w danej dziedzinie muszą być ściśle przestrzegane pod kątem prawidłowości przekazu, a taka weryfikacja językowa pozwala na zatwierdzenie merytorycznej poprawności tekstu.

Czym jest weryfikacja merytoryczna?

W przypadku tłumaczenia tekstów przeznaczonych do druku, o bardzo nietypowym charakterze czy też wyjątkowo skomplikowanych, warto wykonać pewnego rodzaju językową weryfikację dwuetapową. Za pierwszym razem kontrolę oraz korektę przeprowadza jeden tłumacz. Dodatkową weryfikację można, chociaż oczywiście nie jest to obowiązkowe, zlecić innej osobie czy agencji tłumaczeń. Na czym zatem polega weryfikacja tekstu lub też, mówiąc inaczej, weryfikacja poprawności przekładu?

Weryfikacja jest dwujęzycznym sprawdzeniem zgodności tłumaczenia z treścią zawartą w tekście oryginalnym przez porównanie treści w języku docelowym z treścią w języku źródłowym. Weryfikator skupia się na analizie pod kątem jej zgodności z określonym przeznaczeniem. Każde tłumaczenie wykonywane zgodnie z ISO 17100 jest poddawane weryfikacji.

W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy tłumaczenia i korekty językowej wykonywanej na przekładzie zrealizowanym przez inny podmiot niż nasze biuro tłumaczeń, wymagana jest kontrola zgodności docelowego tekstu z materiałem oryginalnym. Klient musi więc przekazać w celu dokonania weryfikacji tekstu również treść źródłową. 

Korekta tłumaczenia przy redakcji tekstu

W ramach świadczonych usług oferujemy weryfikację tłumaczenia w przypadku tekstów wymagających nie tylko sprawdzenia ich poprawności, ale też nadania im odpowiedniej formy redakcyjnej. W tego rodzaju procesach korekta tłumaczenia stanowi zatem tylko część całego zabiegu. W ten sposób można wymienić elementy weryfikacji tłumaczeń, niezbędne do prawidłowego przygotowania ostatecznej wersji przekładu. Będą to:

  • sprawdzenie występowania błędów ortograficznych, leksykalnych i innych – przy czym korekta tłumaczenia pozwala „wyłapać” także błędy stylistyczne czy gramatyczne, wpływające na odbiór przekładu,
  • kontrola wartości merytorycznej w kontekście tekstu źródłowego,
  • redakcja treści w celu dostosowania poprawionych elementów do ogólnej stylistyki tłumaczenia.

Kiedy weryfikacja jest potrzebna?

Weryfikacji tłumaczenia należy dokonać obowiązkowo w kilku sytuacjach. Wymagana jest chociażby przy tłumaczeniach wykonywanych zgodnie z normą ISO 17100 dla wszelkiego rodzaju tłumaczeń pisemnych zwykłych, także przy sprawdzeniu tekstu specjalistycznego. W takich przekładach weryfikator bada tłumaczony tekst w celu oceny jego stosowności wobec uzgodnionego celu, porównania tekstu źródłowego z tekstem docelowym pod względem spójności terminologicznej, poprawności merytorycznej, poprawności stylistycznej, występowania błędów gramatycznych oraz interpunkcyjnych, rejestru językowego.

W sytuacji, gdy weryfikacja tłumaczonego tekstu dotyczy tłumaczenia uwierzytelnionego, taką czynność powinien przeprowadzić tłumacz przysięgły.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!