Czym jest weryfikacja?

Weryfikacja jest dwujęzycznym sprawdzeniem przez porównanie treści w języku docelowym z treścią w języku źródłowym pod kątem jej zgodności z określonym przeznaczeniem. Każde tłumaczenie wykonywane zgodnie z ISO 17100 jest poddawane weryfikacji.

Kiedy weryfikacja jest potrzebna?

Weryfikacja wymagana jest przy tłumaczeniach wykonywanych zgodnie z normą ISO 17100 dla wszelkiego rodzaju tłumaczeń pisemnych zwykłych, dla których weryfikator bada tłumaczony tekst w celu oceny jego stosowności wobec uzgodnionego celu, porównania tekstu źródłowego z tekstem docelowym pod względem spójności terminologicznej, poprawności merytorycznej, poprawności stylistycznej, błędów gramatycznych oraz interpunkcyjnych, rejestru językowego.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem?
Skorzystaj z błyskawicznej wyceny!